8/21/18

Ta, ET, hỗn giới giải trí

            Tác giả: Mocha tư vị

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 205, 627, 648

            Văn án

              nhân loại đã không cách nào ngăn cản một cái vì làm người Địa Cầu siêu cấp minh tinh mà phấn đấu cả đời ET.

            Lấy nuốt sinh vật có trí khôn cảm xúc mà sống, ở hành tinh mẹ đói đến gần chết "Tinh thần thể", xuyên qua thời không loạn lưu đi vào Địa Cầu, hạnh phúc thiếu chút nữa bạo sinh mệnh hạt nhân!

            Xa xỉ địa cầu nhân loại mỗi một giây đều tiêu xài lấy vô cùng vô tận cảm xúc sóng.

            Dị trân quý tu bổ lại nhặt được thân thể, quyết định muốn làm một cái thời đại mới Địa Cầu siêu cấp minh tinh, để cho mình mỗi ngày rong chơi ở yêu cùng hận bên trong đại dương.

            Bị ép khô ăn sạch còn muốn lúc nào cũng lo lắng đỉnh đầu đại thảo nguyên một vị nào đó giống đực đại lão, tâm lực lao lực quá độ, không biết nên vì đại chúng làm việc thiện đem yêu nghiệt này bóp chết, vẫn là mua khối đậu hũ đem mình chụp chết. . .

            ================

            PS: Béo ngậy tra thúc sẽ biến thân manh manh tiểu thịt tươi, yên tâm đuổi tiếp đi!

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường giới giải trí dị năng sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Thích Bắc (Dương Kỳ Bắc, Đại Dương), Du Thanh Hoan vai phụ: cái khác:

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny