8/2/18

Ta chờ ngươi đến phong cảnh nhìn thấu   Tác giả: Hương tiểu mạch

   Link: Đọc | Raw | QT

   360 chặn đồ 163706248313892. png

   Tấn Giang VIP2018. 7. 14 kết thúc

   Đương trước bị bắt giấu sổ: 13782

   Doanh dưỡng dịch sổ: 15263

   Văn chương vi tích phân: 460,144,832

   Văn án:

   Đậu bỉ bản: Lão Bắc Kinh dân bản xứ ngõ nhà xưởng thanh xuân nhật ký.

   Văn nghệ bản: Bọn họ thức vu vi lúc, cộng đồng trưởng thành, ở nghịch cảnh trung kiên thủ sơ tâm. Rất nhiều năm quá khứ, Cù Gia không có biến, Chu Diêu cũng không có biến. Bọn họ vẫn đang hát thiếu niên thời đại là thuộc về hai người bọn họ ca, vẫn đang yêu lúc liền yêu cậu bé.

   Bài này nguyên danh lãng tử .

   CP: Hai cái khốc suất cuồng bá duệ tùy hứng lớn lên thiếu niên

   Trúc mã, song hướng thầm mến, tình hữu độc chung, thanh xuân hoài cựu, chuyện nhà thức sổ thu chi, 1V1, HE.

   Một kêu làm vận mạng mang mang lữ đồ;

   Chúng ta ngẫu nhiên gặp nhau sau đó ly đi.

   Chúng ta đường qua cao sơn;

   Chúng ta đường qua hồ nước;

   Chúng ta đường qua rừng rậm, đường qua sa mạc;

   Đường qua mọi người tòa thành và hoa viên. . .

   Chúng ta đường qua hạnh phúc, đường qua thống khổ;

   Đường qua một cậu bé ấm áp cùng nước mắt;

   Đường qua sinh mệnh mạn vô chỉ cảnh hàn lãnh và cô độc.

   -- phác cây lữ đồ

   Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung thanh mai trúc mã chuyên tâm đời người

   Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Cù Gia, Chu Diêu phối hợp diễn: cái khác: Trúc mã, song hướng thầm mến, tình hữu độc chung

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny