8/9/18

Đô thị nông trường chủ


            Tác giả: panther


            Link: Đọc | Raw | QT


            Văn chương vi tích phân: 199,194,208

            Văn án:

            Độ Kiếp kỳ đại năng Tô Nghị sống lại.

            Trời xanh, mây trắng, nông thôn, đồng ruộng. Đời này, Tô Nghị chỉ muốn kinh doanh hảo nhà mình sơn gian nông trường, nào nghĩ tới. . . Không nghĩ qua là, lại chế tạo ra một nông nghiệp vương quốc.

            Bài này: ( sống lại + phản xuyên + trực tiếp + giới giải trí + đô thị tu chân ), thoải mái văn phong, kịch tình lưu, món thập cẩm, không truyền thống nông trường văn ~

            Đại lão thụ X siêu cấp lợi hại tương du công

            Gỡ mìn: bug nhiều, ăn khớp dĩ phế, thích hợp thoải mái duyệt đọc.

            Bên trong cho nhãn: Giới giải trí làm ruộng văn tiên hiệp tu chân thoải mái văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tô Nghị vai phụ: Đường Thanh Huyền cái khác:

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny