8/31/18

Này nhân vật phản diện manh ọc sữa [ xuyên nhanh ]


            Tác giả: Dịch diệp tử

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 318, 675, 296

            Văn án

            Trói chặt hệ thống, xuyên qua nhiệm vụ.

            Thân là trùm phản diện Chu Tiểu Miêu đã làm được rồi rung trời chuyển đất,

            Dùng bản thân mèo con trảo gảy càn khôn chuẩn bị, nhưng về sau, hắn phát hiện. . . Bản thân giống như cầm nhầm kịch bản rồi?

            Vì cái gì vốn nên lãnh khốc vô tình nam chính, kỳ thật sau lưng là cái lông tơ khống?

            Vì cái gì vốn nên nên cùng bản thân đối lập nam chính, nhất định phải tới làm bản thân con sen?

            Nam chính: Ta thích ngươi.

            Chu Tiểu Miêu: Ta cũng thích ta chính mình. . .

            Nam chính: Thật tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ thích ngươi:)

            Chu Tiểu Miêu: ? ? ?

            —— duyệt —— đọc —— chỉ —— nam ——

            Xuyên nhanh thế giới 1v1, ngọt sủng không ngược, không có logic.

            Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung ngọt văn xuyên nhanh sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Chu Dương, Chu Tiểu Miêu vai phụ: cái khác: Xuyên nhanh 1v1, ngọt sủng

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny