8/9/18

Giới giải trí nhiệt tình yêu quái


            Tác giả: Chanh tử vũ

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương vi tích phân: 1,576,147,840

            Văn án:

            ( lạnh lùng mặt tổng tài thụ )

            Không người yêu lão tử không quan hệ, lão tử bao một con cực kỳ đẹp trai vịt.

            Dùng tiền mua yêu ta vui vẻ, có tiền tùy hứng =w=+

            ( cực kỳ đẹp trai vịt / sủng thê cuồng ma con nhà giàu công )

            Danh hạ tài sản là kim chủ π N thứ phương bội =. =|||

            Sợ ngươi khóc mới cho ngươi nuôi!

            Như, quả, này, đều, không, tính, yêu!

            Lão cẩu tất thụ X tiểu lang (Nai) cẩu công, ngọt +++

            "Không tưởng kế thừa gia sản, chỉ muốn ôm bảo bối đại chân dài điều nước hoa."

            "Liền là nghèo, liền là cần muốn tổng tài quan yêu, chống đỡ chết không xong mã."

            Nhãn: Cường cường nghiệp giới tinh anh chuyên tâm đời người ngọt văn

            Vai chính: Bùi Chẩn, Hàn Phục phối hợp diễn: Dịch Trường Tình, Dư Văn Triết cái khác: Điều hương sư, nước hoa

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny