8/9/18

Bất an vu thất


            Tác giả: Tạp bỉ khâu

            Link: Đọc | Raw | QT

            Weibo /CP2018. 07. 01 kết thúc

            Cất dấu sổ: 9795 bình luận sổ: 2611 click sổ: 674,313 hải tinh: 20471

            Văn án:

            Nhặt được một đụng ngốc Ôn tiên sinh, cầm đi ấm giường vẫn là nấu canh

            Đoạn tích:

            Dụ Tễ đem hết lực khí, ở trơn trợt đá ngầm trên đạp hụt hai lần, mới đem Ôn Thường Thế kéo đến bên xe, bỏ vào ghế sau. "Phanh" một cái đóng cửa xe sau, Dụ Tễ nhiễu qua xe trước, ngồi vào ghế tài xế, lại quay đầu lại nhìn Ôn Thường Thế một cái.

            Ôn Thường Thế khúc chân nằm ở đệm trên, vẫn không nhúc nhích, trong bóng đêm âm trầm hôn mê, ngược lại làm cho Dụ Tễ nhớ tới hai người bọn họ lần đầu nhìn thấy một lần, Ôn Thường Thế con mắt như không người dạng.

            Trong đêm đó, Dụ Tễ cùng phụ thân hắn Thiệu Anh Lộc ở nghi thị ngoài biển câu cá.

            Thu hoạch pha phong, chính phải về trình lúc, Thiệu Anh Lộc nhận được một cuộc gọi đến.

            Thiệu Anh Lộc nghe một hồi, cúp máy, trầm tư chốc lát, buông xuống cần trục, đi tới phòng điều khiển đi, làm cho thuyền trưởng một lần nữa chuyển hướng, vãng công biển nơi nào đó khai.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny