8/12/18

Bạn trai cũ mỗi ngày đều tưởng cảo sự!


            Tác giả: Ái cật nhục đích dương tể

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018-07-31 kết thúc

            Đương trước bị bắt giấu sổ: 10645

            Doanh dưỡng dịch sổ: 6062

            Văn chương vi tích phân: 162,886,688

            Văn án

            Thời Chiếu từ biết mình tính hướng sau, xuân tâm manh động quyết định hảo hảo nói một hồi yêu đương.

            Không nghĩ tới bị hắn biểu đạt qua hảo cảm nam tính, lúc ban đầu nhân thiết tổng hội băng hư.

            Mặc kệ trước đây người kia có cỡ nào thiện lương, chính trực, tràn ngập ái tâm,

            Cuối cùng đều sẽ trở nên âm hiểm, giả dối, phản xã hội. . .

            Hắn phát hiện, chỉ cần bị hắn thích qua người, cuối cùng đều đi lên phạm tội con đường.

            Thời Chiếu: Ha ha, tâm mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không lại yêu.

            # mỗi lần yêu đương đều ở đây cà tân thế giới quan #

            # băng hư đi, nhân thiết #

            # không dám lại yêu vai chính ngươi không đả thương nổi #

            Nhập hố nêu lên:

            1. Nam chủ yêu đương não, yêu đương não, yêu đương não

            2. Chủ thụ 1V1 không ăn khớp tô lôi thoải mái, không thích thận nhập

            3. Nam chủ nhan giá trị bạo biểu, vạn người mê, yêu đương kinh nghiệm phong phú, khiết đảng vật nhập

            Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung chuyên tâm đời người hiện đại không tưởng thoải mái văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Thời Chiếu phối hợp diễn: Đối tượng ABC cái khác: Nói chuyện tình nói một chút yêu, tô văn, vạn người mê


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny