4/12/17

Chương 93 - MTNDQ


Chương 93: Phản kích


"Chú Chu vốn đã biết, kêu Vũ Vạn tới thử chỉ để xác nhận lại thôi." Bạch Thành mắt thấy bầu không khí không đúng, vội nói một câu công bằng. 
Sky Blue Bobblehead Bunny