2/8/17

Chương 57 - MTNDQ


Chương 57: Thăng tiến


Ngu Đường nghe nói như vậy, cũng bị Chung Nghi Bân làm cho buồn nôn chịu không nổi, liếc mắt nhìn anh đầy khinh bỉ. Hai người này đã sắp 30 rồi mà còn buồn nôn như thế nữa. Giơ tay lên gắp cho Tống Tiêu một đũa cá: "Ăn xong chúng ta đi chơi ngựa gỗ xoay tròn." 
Sky Blue Bobblehead Bunny