1/18/17

Chương 45 - MTNDQ


Chương 45: Tuyệt giao


Kiều Tô nắm chặt lấy tay của Sở Khâm, được cậu dẫn vào biệt thự của Chung gia, trên suốt đoạn đường vẫn đang run run. Sở Khâm nhỏ giọng an ủi: "Chỗ này là biệt thự của Chung gia, có Nghi Bân ở đây, Trâu Ba không dám đến đâu." 
Sky Blue Bobblehead Bunny