7/27/16

Chương 65 - TTKSCBD


Chương 65: Đệ đệ uống say thiệt đáng sợ


Bởi vì gần đây Hồ tổng giám cấm dục có hơi lâu, cho nên nụ hôn này tới đặc biệt đặc biệt cuồng dã! Lâm Bình Bình chịu đủ chà đạp khóc không ra nước mắt, đừng có dùng sức như vại chớ lưỡi sắp bị cắn đứt rồi kia kìa...
Sky Blue Bobblehead Bunny