7/25/16

Chương 64 - TTKSCBD


Chương 64: Thực ra come out rất đơn giản


Kỳ thực lúc này tâm tình của Cố ba ba rất mâu thuẫn!!!!! Một mặt ông hi vọng sau khi lên web tìm kiếm sẽ xuất hiện mấy lời bàn tán nhất trí với mình, nhằm chứng minh mình vẫn còn theo phong trào vẫn rất fashion! Một mặt lại hi vọng thái độ của mọi người đều có thể giống như cái diễn đàn ban nãy, như vậy con trai lớn yêu dấu của mình mới không gặp áp lực!
Sky Blue Bobblehead Bunny