7/3/16

Chương 89 - MTTSCPKDTN


Chương 89 (Phiên ngoại quân): Căn cứ Mạch Thành


     Mười năm mạt thế đã đủ để cho nhân loại tu sanh dưỡng tức, nhờ vào cơ sở kinh tế chậm rãi khôi phục lại các loại sinh hoạt trước mạt thế. Đó là một niên kỉ xuất hiện lớp lớp nhân tài, đủ loại phát minh kiểu mới hoặc là đủ loại vật phẩm mới ùn ùn thay thế cho vật phẩm cũ, mà phát minh quan trọng nhất chính là vắc xin phòng bệnh độc.
Sky Blue Bobblehead Bunny