6/29/16

Chương 87 - MTTSCPKDTN


Chương 87 (Phiên ngoại quân): Hằng ngày – 5


     An Thần tỉnh dậy, thấy Dịch Hạo Thiên đang ngồi ở bên giường đọc sách, cảm thấy tò mò bu lại.
Sky Blue Bobblehead Bunny