6/27/16

Chương 86 - MTTSCPKDTN (H)


Chương 86 (Phiên ngoại quân): Kế hoạch của mama – san


     "Tiểu Thần, hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài."
Sky Blue Bobblehead Bunny