6/24/16

Chương 84 - MTTSCPKDTN


Chương 84 (Phiên ngoại quân): Hận ý


     (Kiếp trước, chuyện xảy ra khi An Thần không có trọng sinh)

Chương 34 - TTKSCBD


Chương 34: Đoạn đường tình này thật nhấp nhô


"Cố tổng đâu rồi?" Lưu Tiểu Niên hỏi. 

Chương 33 - TTKSCBD


Chương 33: Ca ca cảm thấy rất buồn bực


Tuy rằng quá trình vô cùng thê thảm nhưng mờ cuối cùng Cố tổng vẫn thành công làm ra được một dĩa đùi gà! 

Chương 32 - TTKSCBD


Chương 32: Đùi gà đại biểu cho tấm lòng của anh


Sau khi đưa đệ đệ về nhà Cố tổng liền lái xe đến công ty, bởi vì anh muốn cùng ăn cơm trưa với vợ! 
Sky Blue Bobblehead Bunny