6/20/16

Chương 82 - MTTSCPKDTN


Chương 82 (Phiên ngoại quân): Hằng ngày – 3


     Sau khi An Thần thuận lợi phá vỡ cấp 10, thuật ẩn nấp hệ mộc được kích phát, chờ đến khi cậu nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh, An Thần nghĩ, cho dù có là Dịch Hạo Thiên, phỏng chừng cũng tóm không được cậu nữa rồi.
Sky Blue Bobblehead Bunny