4/10/16

Phiên ngoại 3.3 - HTTS (H)


Phiên ngoại 3.3   Chuyện xảy ra kế tiếp khiến cho đầu óc A Thổ đều trở nên mơ mơ màng màng không có cách nào nhớ rõ, y chỉ nhớ Thương Lộ quay y như chong chóng, bảo y lấy máu, uống rượu, dập đầu. Chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi, không biết từ khi nào y đã ngồi lên chiếc giường được thay bằng gấm vóc đen tuyền, hiện tại mới nhớ lại được chút ít, có phải ban nãy y đã... Có phải ban nãy y đã... Thành thân với Thương Kỳ rồi không?

Sky Blue Bobblehead Bunny