3/19/16

Phiên ngoại 2.4 - HTTS


Phiên ngoại 2.4Ngoại trừ có sức ăn kinh người và không có đầu óc gì ra, bợn nhỏ Kỳ Tiểu Tiếu còn có một bản lĩnh đặc biệt khác, đó chính là Tiểu Tiếu đặc biệt đặc biệt thu hút tiểu động vật.

Phiên ngoại 2.3 - HTTS


Phiên ngoại 2.3Trước khi bợn nhỏ Kỳ Tiểu Tiếu bước vào cuộc đời này, Kỳ Tiểu Hi và Kỳ Tiểu Vọng chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới thật sự có cái chuyện ôm cây đợi thỏ.

Phiên ngoại 2.2 - HTTS


Phiên ngoại 2.2   Kỳ Tiểu Hi và Kỳ Tiểu Vọng có tật xấu kén ăn, một không thích ăn ớt xanh, một không thích ăn cà. Để trị bọn chúng Liễu Nghi Sinh đã kêu Kỳ Thạc nấu ớt xanh xào cà mỗi ngày.

Phiên ngoại 2.1 - HTTS

Đại khác là vì phiên ngoại này quá manh (quan trọng nhất là ngắn nữa) cho nên tớ quyết định post PN2 trước nhá (*¯︶¯*) 

Phiên ngoại 2.1   Sắp tới sinh nhật ba mươi tuổi của Liễu Nghi Sinh, Kỳ Thạc Kỳ Canh gọi ba nhi tử tới bên người, thần bí hề hề bảo bọn nhỏ cũng phải chuẩn bị quà sinh nhật cho phụ thân chúng.

Sky Blue Bobblehead Bunny