12/15/15

Văn Án - MTTSCNTDTN


Văn Án


Theo một tiếng grào —— phát ra, đây là âm thanh không thuộc về nhân loại
Mạt thế đã bắt đầu rồi, tang thi bạo phát
Sau khi thiếu niên chết thì trọng sinh
Lạch bà lạch bạch chạy về bên cạnh đại ca thân sinh
Ôm đùi, làm tiểu đệ
Bắt đầu cuộc sống khổ bức
Đợi đến khi bị đẩy ngã lên giường ăn kiền mạt tẫn
Cậu mới giật mình sợ hãi phát hiện ra
Hàng này vậy mà lại tam quan bất chính!!!

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny